Wie is de volleymol?

Bijna is het weer zover: 9,10 en 11 juni is het  jeugdkamp voor alle leden van 9 t/m 18 jaar. We gaan net als vorig jaar weer naar de Paasheuvel in Vierhouten… Wie…is….de….VolleyMol?

We willen ook graag weten of je ouders vrijdag of zondag voor vervoer kunnen zorgen.
Het weekend kost €47,50 p.p.. Dit bedrag kun je over maken op NL26 RABO 0329816659 t.n.v Vckrommerijn o.v.v. kamp 2017 + naam deelnemer/deelneemster.

Heb je vragen, stuur dan een mail naar volleybalkamp2017@vckrommerijn.nl.